OM SEPTEMBER-OKTOBER 2021

AKTUELLT OM OCH FÖR Old Members

SEPTEMBER/OKTOBER 2021

 

Vi genomförde fem tävlingar på hemmaplan i september/oktober. Vädrets makter fortsatte att i stort sett stå oss bi.

Grattis till följande vinnare:                      

Måndags Eclectic  # 9  6/9                          Tommy Baringe (A) och Göran Norring (B)

Måndags Eclectic # 10  13/9                       Jimmy Sundström (A) och Johan Edström (B)

OM Invitation 21/9                                      Leif Sernelin/Bert Norell i Invitationklassen och                   

                                                                      Jimmy Sundström/Gunnar Luthman i Täbyklassen

Måndags Eclectic # 11  27/9                       Claes Gyllenpalm (A) och Leif Sernelin (B)

Irish Greensome 5/10                                 Torkel Norda/Hans Danielsson

I årets Running Eclectic, som omfattade 11 omgångar trots sen säsongstart, deltog 65 spelare. Damklassen vanns av Ann Ericsson med 54 slag netto! Herrklassens vinnare Kjell Persson uppnådde 47 slag, samma som Jan Nordin. Kjell vann pga fler spelade omgångar. Erik Asplund och Jimmy Sundström var två slag efter.

Tävlingssäsongen kom att omfatta 18 tävlingar jämfört med normala 22-23. Andelen damer var 25%, något mer än genomsnittet de senast fem åren. Medelåldern, som sjönk förra året steg åter, till 75,3. Vi har kunnat välkomna 7 spelare som inte var med förra året medan 19 av olika anledningar valde att inte spela med oss i år.

Höstmötet kunde i år avhållas som vanligt efter Irish Greensome 4/10. Ett drygt 30-tal intresserade deltog i såväl den något subventionerade måltiden som i mötet. Ett protokoll finns på hemsidan. I valet till kommittén antogs valberedningens förslag: Erik Asplund, Per Weman och Mikael Sivertsson omvaldes på ett år medan Kerstin Blom nyvaldes på två år och Anders Fritzell på ett år. Ingemar Söderlind har ett år kvar på sitt mandat. Leif Westermark och Majvor Forsberg-Keiler hade avböjt omval och avgår därmed ur kommittén efter fem respektive ett år. I valberedningen omvaldes Berth Sundin och nyvaldes Tommy Baringe. Jimmy Sundström hade undanbett sig omval.

Vi kommer att genomföra vinterträning i nu inkörd form och på samma plats måndagar i veckorna 5-8 2022. Närmare information med anvisningar för anmälan/betalning kommer att skickas ut före jul.

Den gemensam resan till Omberg på kommer enligt önskemål från årets deltagare att genomföras 22-24 augusti 2022.

OM-kommittén vill avslutningsvis tacka alla som deltagit i våra tävlingar och andra aktiviteter och önska er välkomna till vårmötet i slutet av april 2022, som inleder nästa säsong.

För OM-kommittén: Erik, Ingemar, Majvor, Mikael, Leif och Per

 

Erik Asplund  erik.asplund@hotmail.com 070-813 12 31

PS.Tyck gärna till om OM:s verksamhet till någon av oss i kommittén.