Extra arbetsdag onsdagen den 21 mars

Onsdagen den 21 mars genomför vi en extra arbetsdag på Täby GK. Banans personal leder arbetet med stöd av medlemmar ur banans frivilliga arbetsgrupp. Samling klockan 08.30 utanför kansliet arbetat beräknas pågå från klockan 09.00 fram tom klockan 13.00. Täby GK bjuder på förtäring efter avslutat arbete. Väl mött på Täby GK den 21 mars! Lars Tingvall klubbchef Täby GK