Täby GK Juniorverksamhet

Team Täby

Träningsverksamheten inom Täby GK bedrivs under samlingsnamnet ”Team Täby”.

Vi har en verksamhet där det finns plats för alla barn, ungdomar och unga vuxna, oavsett ambitionsnivå. Vi vill att alla barn och ungdomar ska tycka att golf är roligt, känna gemenskap och få möjlighet att utveckla sitt golfspel.

Träningen genomförs av utbildade golftränare.

I dagsläget har verksamheten i Team Täby cirka 300 engagerade barn och ungdomar. Vi delar in verksamheten i olika träningsgrupper med hänsyn till ålder, mognadsnivå, intresse, ambition och kompisar.

På Täby GK finns Täby Golf Akademi (Tee View). Här finns den senaste tekniken i golfstudion (t.ex. TrackMan) och du även kan få hjälp med att skräddarsy din utrustning.

Vision och Mission

All vetenskaplig forskning avseende ungdomsidrott pekar på betydelsen av att utveckla och bevara sociala relationer för att alla ungdomar ska må bra och fortsätta utöva sin idrott under hela skoltiden.

Inom Team Täby har vi ökat fokus på att umgås och ha kul. Den glädje och energi som då skapas bär vi med oss i både träning och tävling. Våra ungdomars golfspel, sociala umgänge och välbefinnande ska utgöra en språngbräda till livslångt golfande.

Verksamhetslöfte

Täby GKs ambition är att ständigt förbättra och vidareutveckla barn- och ungdomsgolfen så att den blir en positiv kraft för deltagarna, föräldrar, klubben och samhället.

För deltagarna, individuellt och i samspel med kamrater, genom att erbjuda rolig, spännande och utvecklande tränings- och tävlingsverksamhet under ledorden ”mer golf för fler” och ”ökad valfrihet”.

För föräldrar genom att erbjuda en genomtänkt och välplanerad verksamhet – i så hög grad som detta passar respektive individ och familj.

För klubben genom att säkra en ständig tillväxt av seniorspelare till en långsiktigt hållbar medlemsstock – genom juniorer som går vidare som seniorer och genom löpande rekrytering av barn och deras föräldrar till golfsporten.

För samhället genom att erbjuda barn och ungdom en engagerande idrotts- och friskvårdssatsning i fantastisk miljö – baserad på en positiv värdegrund.

Träningsgrupper

Team Täby har en tydlig träningsstege som följer utvecklingstrappan. Vi vill att så många som möjligt ska spela golf och tycka att det är kul så att de vill stanna kvar i golfen – det är en livslång idrott! Vi anpassar våra grupper i första hand efter ålder, men även vilken nivå junioren befinner sig på och givetvis efter kompisar.

Undersökningar visar att orsakerna till varför barn idrottar är följande:

  • Att ha kul
  • Att utvecklas och lära nya saker
  • Att uppleva spänning – tävla
  • Att umgås med kompisar och vara en del i gruppen
  • Att träna fysiskt

 

Varmt välkommen till Team Täby!

Organisation

 

Malin Granstad, Junioransvarig 070 681 06 83 junior@tabygk.se
Johan von Reedtz, Juniorkommitté 070 844 55 68 ordf.teamtaby@gmail.com

 

 

Täby GK instruktörer

Leif Granstad 070 644 77 50 leif@teeview.se
Linus A. Karlsson 070 877 62 77 linus.karlsson@teeview.se
Andreas Johansson 073 696 99 54 andreas@teeview.se
Conny Lindgren 070 551 69 98 conny.lindgren@teeview.se
Sebastian Forslöv 073 421 89 84 sebastian@teeview.se
Malin Granstad 070 681 06 83 junior@tabygk.se
Sophia Granstad 073 786 54 82 info@sophiagranstad.se