Grönt kort på Täby GK

Alla som deltar i Täby golfklubbs ungdomsverksamhet har möjlighet att spela upp för grönt kort. All träning syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i golfspelet och innefattar även golfvett, regler, speltempo och säkerhet. Vi jobbar med Golfäventyret.

BOOM verksamheten under måndagar erbjuder en möjlighet att träna på att spela på banan, på egen hand eller tillsammans med fadder, beroende på spelarens nivå. När spelaren klarar av av att spela på 18 poäng från 150 meterspinnen på par 4 och par 5 hålen samt från kortaste teealternativet på par 3 hålen är man godkänd för grönt kort och hcp -54.