Medlemskap för juniorer

Alla juniorer som deltar i Täby GK:s juniorverksamhet erhåller medlemskap och Golf-Id utan kostnad upp till den dagen man fyller 13 år.

Juniorer från 13 till 21 år med officiellt handicap betalar årsavgift enligt beslutade årsavgifter för innevarande år. Se fliken Medlemskategorier och avgifter på hemsidan.

Täby GK