Medlemskap för juniorer

Alla juniorer som deltar i Täby GK:s juniorverksamhet erhåller medlemskap och Golf-Id utan kostnad tom det år man fyller 12.

Juniorer från 13 till 21 år med officiellt handicap betalar årsavgift enligt beslutade årsavgifter för innevarande år. Se fliken Medlemskategorier och avgifter på hemsidan.

Täby GK