Lilla Stockholmsligan

Lilla Stockholmsligan- Första steget på tävlingstrappan för lagspel där tjejer och killar tillsammans

Lilla Stockholmsligan är avsedd att ge flickor och pojkar en möjlighet att spela i lag på andra klubbar och få tävlingserfarenhet, träffa spelare från andra klubbar och skapa kontakter och utbyta erfarenheter.

Lilla Stockholmsligan är ett matchspel med sex spelare per lag över 9 hål. Tävlingen börjar med gruppspel där 3-4 lag blir lottade i samma grupp. Alla lag ska möta varandra två gånger vilket innebär att det är ett gruppspelstillfälle på våren och ett på hösten. Efter gruppspelen har de bästa lagen chans att kvala in till finalen i slutet av sommaren.
 Sexmannalag för pojkar och flickor. Pojkar 16 år eller yngre, flickor 21 år eller yngre. Varje deltagande lag bör om möjligt ha minst en tjej med i laget!
 
Uttagning till dessa lag görs av lagledaren. 
Intresseanmälan ska göras till lagledaren.
Lagkläder krävs om man tävlar i dessa lag. Spelaren står för dessa själv.