Tjejligan

Tjejligan är avsedd att ge flickor en möjlighet att spela i lag
på andra klubbar, få tävlingserfarenhet, träffa flickor från andra klubbar, skapa kontakter
och utbyta erfarenheter.
Tävlingsform: Matchspel över 9 hål. 4 spelare i respektive lag. Lagmatcher spelas som en
foursome-match och två singelmatcher i nämnd ordning. I singelmatcherna skall respektive
lags spelare med lägst hcp mötas i match 1 och näst lägst i match 2 såvida lagledarna ej
överenskommer om annat. Tävlingen spelas med hcp från röd tee.

Uttagning till dessa lag görs av lagledaren. 
Intresseanmälan ska göras till lagledaren.
Lagkläder krävs om man tävlar i dessa lag. Spelaren står för dessa själv.