Tävlingsersättning

Regler för ersättning i samband med träningsläger och tävlingar

Spelare som tävlar på motsvarande SGF Teen Future eller högre nivå kan vara berättigad till tävlingsersättning. En grundförutsättning är att klubben har ekonomisk möjlighet att bidra med tävlingsersättning - detta kan variera mellan säsonger.

Förutsättningarna är:

 1. Spelaren skall vara delaktig och en förebild i juniorverksamheten. Tex genom att vara med som ledare på juniorläger och/eller vara hjälptränare vid gruppträning.
 2. Spelaren skall lämna in en preliminär tävlingsplanering för säsongen senast den 31 maj till Team Täbys ordförande. Helst skall denna skickas per mail, se nedan för mailadress.
 3. Spelaren skall underteckna Täby GK:s spelaravtal. Se fil nedan på sidan. Skriv ut i två exemplar, skriv på båda och lämna till klubbchef. Klubbchef skriver på båda exemplaren och spelare respektive Team Täby tar ett exemplar vardera.
 4. Spelaren skall spela minst 5 tävlingar på angiven nivå.
 5. Maximal ersättningsnivå beslutas i samråd mellan Team Täby ordförande och Klubbchef. Därefter betalas ersättning ut i efterhand mot inlämnande av kvitton upp till beslutat maxbelopp. Då underlag för spelarens beslutade maxbelopp finns så kan underlagen lämnas in dvs man behöver inte vänta tills säsongen är över. Maxbeloppet är differentierat beoende på spelnivå då spel på högre nivå kostar mer. Det individuella beloppet kan variera - rådfråga Klubbchef eller Team Täbys ordförande för egen "nivå" så att inlämnade kvitton lämpligen täcker upp till denna nivå.
 6. Excel-mallen som finns på denna sida skall användas. Kvitton häftas ihop och numreras tillsammans med mallen som skall vara den första sidan. 
 7. Ifylld blankett med kvitton i original skall vara Täby GK tillhanda absolut senast 31 oktober. 
 8. Tävlingsersättning utbetalas en gång per säsong och spelare för att minimera adminstration. Själva utbetalningen följer ordinare betalningar från Täby GK via klubbens ekonomifunktion "Kansliet" och sker i samband med nästkommande månadsslut. 
 9. Giltiga utlägg är tex:
  - Anmälningsavgifter till tävlingar
  - Resekostnader (tåg, flyg, hyrbil). Undantag: Milersättning egen bil ersätts inte 
  - Boendekostnader
  - Träningsläger med Täby GK tränare / golfgymnasium

Kontakta Team Täbys ordförande Johan von Reedtz, 0708-445568, ordf.teamtaby@gmail.com, för frågor och funderingar kring tävlingsersättning.