Tävlingsersättning

Regler för ersättning i samband med tävlingar

Spelare som tävlar på SGF Teen Future eller högre kan vara berättigade till tävlingsersättning.

Förutsättningarna är:

  1. Spelaren skall lämna in en preliminär tävlingsplanering för säsongen senast den 31 maj.
  2. Spelaren skall underteckna Täby GK:s spelaravtal.
  3. Spelaren skall spela minst 5 tävlingar på angiven nivå.
  4. Maximal ersättningsnivå beslutas i samråd mellan Team Täby ordförande och anställd tränare. Därefter betalas ersättning ut mot inlämnande av kvitton upp till beslutat maxbelopp.
  5. Mallen som finns på denna sida skall användas. Kvitton häftas ihop och numreras.
  6. Ifylld blankett med kvitton i original skall vara Täby GK tillhanda senast 31 oktober.

Kontakta Team Täbys ordförande Johan von Reedtz, ordf.teamtaby@gmail.com, för att se om du kan vara aktuell att få tävlingsersättning.