Tävlingsersättning

Regler för ersättning i samband med tävlingar

Spelare som tävlar på SGF juniortour Futurenivå eller högre kan vara berättigade till tävlingsersättning.

Förutsättningarna är:

1. Spelaren skall lämna in en preliminär tävlingsplanering för säsongen senast den 31 maj.

2. Spelaren skall underteckna Täby GKS spelaravtal.

3. Spelaren skall spela minst 5 tävlingar på angiven nivå.

4. Maximal ersättningsnivå beslutas i samråd mellan Team Täby ordförande och tränare. Därefter betalas ersättning ut mot inlämnande av kvitton upp till beslutat maxbelopp.

Kontakta Team Täbys ordförande Johan von Reedtz ordf.teamtaby@gmail.com för att se om du är berättigad till ersättning.