Juniorkommitté 2018

Under 2018 består juniorkommittén (den frivilliga arbetsgruppen) i Team Täby av:

  • Björn Gryding
  • Lars Holmström
  • Ulrika Jorsell
  • Anders Lydén
  • Johan von Reedtz, ordf.teamtaby@gmail.com, 0708-445568

Juniorkommittén består av 4-6 personer med kompetens och möjlighet att tillsammans med tränarna lägga en plan för Team Täbyverksamheten. Regelbundna möten under året med avstämning, uppföljning och utvärdering

Vi är alla lite "golftokiga" med barn/ungdomar som är/varit med i Team Täbys verksamhet. Vi delar en gemensam värdegrund i att juniorgolf är alldeles för roligt för att inte vara delaktig i. Det finns alltid plats för fler ledare som delar vår grundsyn - kontakta någon av oss om du är intresserad av att bidra i stort som smått.

Vi arbetar i "projektform" kring i många fall årligen återkommande junioraktiviteter. Varje projekt har en årsansvarig som ser till att den aktivteten/projektet genomförs på ett bra sätt.