Juniorkommitté 2019

Under 2020 består juniorkommittén (den frivilliga arbetsgruppen) i Team Täby av:

  • Björn Gryding
  • Lars Holmström
  • Sebastian Hedlund
  • Fredrik Pettersson
  • Johan von Reedtz, ordf.teamtaby@gmail.com, 0708-44 55 68

Juniorkommittén består av 4-6 personer med kompetens och möjlighet att tillsammans med tränarna och junioransvarig lägga en plan för Team Täbyverksamheten. Regelbundna möten under året med avstämning, uppföljning och utvärdering

Vi är alla lite "golftokiga" med barn/ungdomar som är/varit med i Team Täbys verksamhet eller så har vi varit med själva i Team Täby. Vi delar en gemensam värdegrund i att juniorgolf är alldeles för roligt för att inte vara delaktig i. Det finns alltid plats för fler ledare som delar vår grundsyn - kontakta någon av oss om du är intresserad av att bidra i stort som smått.

Vi arbetar i "projektform" kring i många fall årligen återkommande junioraktiviteter. Varje projekt har en årsansvarig som ser till att den aktivteten/projektet genomförs på ett bra sätt.