Juniorkommitté

Under 2022 består juniorkommittén (den frivilliga arbetsgruppen) i Team Täby av:

  • Björn Gryding
  • Lars Holmström
  • Johan Örtenblad
  • Frida Örtenblad
  • Magnus Carlsson
  • Peter Björklund
  • Johan von Reedtz, ordf.teamtaby@gmail.com, 0708-44 55 68

Särskilt kopplade till juniorkommittén är Leif Granstad och Malin Granstad, junioransvarig, från TeeView. 

Juniorkommittén består av ett antal personer med kompetens och möjlighet att tillsammans med tränarna och junioransvarig lägga en plan för Team Täbyverksamheten. Regelbundna möten under året med avstämning, uppföljning och utvärdering

Vi delar en gemensam värdegrund i att juniorgolf är alldeles för roligt för att inte vara delaktig i. Det finns alltid plats för fler ledare som delar vår grundsyn - kontakta någon av oss om du är intresserad av att bidra i stort som smått.

Vi arbetar i "projektform" kring i många fall årligen återkommande junioraktiviteter. Varje projekt har en årsansvarig som ser till att den aktivteten/projektet genomförs på ett bra sätt.