Team Täby - Projekt och Roller

 • Juniorkommitté – 4-6 personer med kompetens och möjlighet att tillsammans med tränarna lägga en plan förverksamheten i Team Täby. Håller regelbundna möten under året med avstämning, uppföljning och utvärdering. Se vidare under Juniorkommitté.

  Ansvarig 2019: Johan von Reedtz (sammankallande)

 • Minitour – Sammanställer informationsmaterial om Minitouren med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. 10-14 åringar med hcp 37-54.

  Ansvarig 2019: Linda Appelblad, appelbladlinda@yahoo.se

 • Rookie Tour - Sammanställer informationsmaterial om Rookietouren med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. 11-15 åringar med hcp 20-36.

  Ansvarig 2019: Stefan Bellander, stefan.bellander@gmail.com och Magnus Carlsson, mgns_carlsson@yahoo.se


 • Teen Tour First - Sammanställer informationsmaterial om Teen Tour First med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. Se SGF Juniortävlingar 2019.

  Ansvariga 2019: Peter Borgquist peter.boork@gmail.com    Rickard Skogsfors  rskogsfors@gmail.com - Killar  Fredrik Bendz fredrik.bendz65@gmail.com -Tjejer

 • Teen Tour Future - Sammanställer informationsmaterial om Teen Tour Future med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. Se SGF Juniortävlingar 2019.

  Ansvarig 2019 - Flickor: Fredrik Bendz, fredrik.bendz65@gmail.com

  Ansvarig 2019 - Pojkar: Johan Nelling, johan_nelling@hotmail.com 

 • Teen Tour Elite - Sammanställer informationsmaterial om Teen Tour Elite med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. Se SGF Juniortävlingar 2019.

  Ansvarig 2019: Johan von Reedtz, ordf.teamtaby@gmail.com, 0708-44 55 68

 • Teen Cup - Sammanställer informationsmaterial om Teen Cup med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. Se SGF Juniortävlingar 2019.
 • Tjejligan – Kontaktperson mot SGDFs ansvariga för Tjejligan. Bokar in datum för tävlingar (2 omgångar + ev final). Rekryterar och bjuder in tjejer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. 12-17 åringar med hcp 10-36 (minst 4 tjejer).

  Ansvariga 2019: Håkan Johansson, hakan.johansson@firefly.se och Johan Henriks, johan.henriks@lansforsakringar.se 

 • Norrortsligan - Kontaktperson mot liga-ansvariga för Norrortsligan. Bokar in datum för tävlingar (4 st). Rekryterar och bjuder in aktuella juniorer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. 10-17 åringar med hcp 6-36 (minst 3 tjejer per tävling).

  Ansvariga 2019: Christer Edholm, christer.edholml@telia.com, Ola Hägerström, olahagerstrom@hotmail.com och Anna-Karin Richardsson, anna-karin.richardsson@radapto.se

 • Lilla Stockholmsligan - Kontaktperson mot SGDFs ansvariga för Stockholmsligan. Bokar in datum för tävlingar (2 omgångar + eventuell final). Rekryterar och bjuder in juniorer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. 12-16 åringar med hcp 6-25.

  Ansvarig 2019: Stefan Anderson, stefan_anderson@hotmail.com och Johan Flodin, johan.flodin@firstsolutions.se 

 • Future League - Kontaktperson mot SGDFs ansvariga för Future League. Bokar in datum för tävlingar (2 omgångar + ev final). Rekryterar och bjuder in juniorer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. 13-18 åringar med hcp 3-20.

  Ansvariga 2019: Lars Holmström, lasse.h.lcm@gmail.com, 072-701 72 20 och Johan Nelling, johan.nelling@nordea.se.

 • JSM Klubblag - Kontaktperson mot SGDF/SGF. Bokar in datum för tävlingar (2 omgångar + eventuell final). Rekryterar och bjuder in juniorer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. 13-21 åringar med hcp +4-10. Länk JSM Klubblag

  Ansvarig 2019: Sebastian Hedlund och Johan von Reedtz, ordf.teamtaby@gmail.com, 0708-44 55 68
 • Hemsidesansvarig – Ser till att relevant information finns om juniorverksamheten. Uppdaterar löpande och ser till att kommunikationen fungerar.

  Ansvarig 2019: Johan von Reedtz, ordf.teamtaby@gmail.com, 0708-44 55 68
 • JMI – Kontaktperson mot JMI-organisationen. Projektleder tävlingen och ser till att det finns funktionärer på plats och tillräckliga resurser inför och under tävlingsdagarna.

  Ansvarig 2019: Johan von Reedtz, ordf.teamtaby@gmail.com, 0708-44 55 68

 • Tävlingsansvarig – Genomför (med hjälp av flera andra funktionärer) de juniortävlingar som Täby GK åtagit sig att genomföra t ex SGF-juniortouren, SGDF-tävlingar, JMI Täby och liknande. Ser till att Täby GK anmäler deltagande i de lag som ska representeras.

  Ansvarig 2019: Johan von Reedtz, ordf.teamtaby@gmail.com, 0708-44 55 68 

 • Englandsutbyte – Har dialog med ledare från Sundridge Park. Bjuder in deltagare, bokar resa, boende och coachar vid Englandsutbytet på plats.
  Kriterier för deltagande: Intresse, ålder, hcp mm.

  Ansvarig 2019: Lars Holmström, lasse.h.lcm@gmail.com, 072-701 72 20
 • BOoM (Bredd Order of Merit) – Organisera och genomföra tävlingar på Lilla banan för de yngsta, därefter 4 hål på stora banan från 150-plattan. Skapar schema så att många föräldrar hjälps åt att vara starter och resultatansvariga. Ser till att info finns och går ut till alla som är aktuella att spela BOoM.

  Ansvarig 2019: Malin Granstad, anställd

 • Föräldraansvarig – Håller i föräldramöten med den information som ska gå ut. Allt från information om knatteläger till olika tävlingar för olika nivåer. Ledarrekrytering, föräldraträning.

  Ansvarig 2019: Malin Granstad, anställd.

  Frivilliga stöttar. Ledarrekrytering är allas ansvar dvs både anställd och frivillig.