Team Täby - Projekt och Roller

 • Juniorkommitté – 4-6 personer med kompetens och möjlighet att tillsammans med tränarna lägga en plan förverksamheten i Team Täby. Håller regelbundna möten under året med avstämning, uppföljning och utvärdering. Se vidare under Juniorkommitté.

  Ansvarig 2018: Johan von Reedtz (sammankallande)

 • Minitour – Sammanställer informationsmaterial om Minitouren med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. 10-14 åringar med hcp 37-54.

  Ansvarig 2018: ???

 • Rookie Tour - Sammanställer informationsmaterial om Rookietouren med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. 11-15 åringar med hcp 20-36.

  Ansvarig 2018: Fredrik Bendz / ???

 • Teen Tour First - Sammanställer informationsmaterial om Teen Tour First med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. Se SGF Juniortävlingar 2018.

  Ansvarig 2018: ???

 • Teen Tour Future - Sammanställer informationsmaterial om Teen Tour Future med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. Se SGF Juniortävlingar 2018.

  Ansvarig 2018: ???

 • Teen Tour Elite - Sammanställer informationsmaterial om Teen Tour Elite med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. Se SGF Juniortävlingar 2018.

  Ansvarig 2018: Johan von Reedtz

 • Teen Tour Cup - Sammanställer informationsmaterial om Teen Tour Cup med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. Se SGF Juniortävlingar 2018.

  Ansvarig 2018: ???

 • Tjejligan – Kontaktperson mot SGDFs ansvariga för Tjejligan. Bokar in datum för tävlingar (2 omgångar + ev final). Rekryterar och bjuder in tjejer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. 12-17 åringar med hcp 10-36 (minst 4 tjejer).

  Ansvarig 2018: Tomas Ringström / Ulrika Jorsell

 • Norrortsligan - Kontaktperson mot liga-ansvariga för Norrortsligan. Bokar in datum för tävlingar (4 st). Rekryterar och bjuder in aktuella juniorer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. 10-17 åringar med hcp 6-36 (minst 3 tjejer per tävling).

  Ansvarig 2018: Tomas Ringström

 • Lilla Stockholmsligan - Kontaktperson mot SGDFs ansvariga för Stockholmsligan. Bokar in datum för tävlingar (2 omgångar + eventuell final). Rekryterar och bjuder in juniorer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. 12-16 åringar med hcp 6-25.

  Ansvarig 2018: Stefan Anderson

 • Future League - Kontaktperson mot SGDFs ansvariga för Future League. Bokar in datum för tävlingar (2 omgångar + ev final). Rekryterar och bjuder in juniorer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. 13-18 åringar med hcp 3-20.

  Ansvarig 2018: Lars Holmström / Johan Nelling

 • JSM Klubblag - Kontaktperson mot SGDF/SGF. Bokar in datum för tävlingar (2 omgångar + eventuell final). Rekryterar och bjuder in juniorer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. 13-21 åringar med hcp +4-10. Länk JSM Klubblag

  Ansvarig 2018: Sebastian Hedlund / Johan von Reedtz

 • Hemsidesansvarig – Ser till att relevant information finns om juniorverksamheten. Uppdaterar löpande och ser till att kommunikationen fungerar.

  Ansvarig 2018: Johan von Reedtz / Anders Lydén
 • JMI – Kontaktperson mot JMI-organisationen. Projektleder tävlingen och ser till att det finns funktionärer på plats och tillräckliga resurser inför och under tävlingsdagarna.

  Ansvarig 2018: Johan von Reedtz

 • Tävlingsansvarig – Genomför (med hjälp av flera andra funktionärer) de juniortävlingar som Täby GK åtagit sig att genomföra t ex SGF-juniortouren, SGDF-tävlingar, JMI Täby och liknande. Ser till att Täby GK anmäler deltagande i de lag som ska representeras.

  Ansvarig 2018: Johan von Reedtz / Ulrika Jorsell

 • Englandsutbyte – Har dialog med ledare från Sundridge Park. Bjuder in deltagare, bokar resa, boende och coachar vid Englandsutbytet på plats.
  Kriterier för deltagande: Ålder (född 2000-2004 för utbytet 2018), hcp.

  Ansvarig 2018: Ulrika Jorsell / Anders Lydén

 • Styrelserepresentant – För Team Täbys talan i klubbens styrelse. Ser till att lyfta upp juniorverksamheten på bordet vilket skapar en större förståelse för vikten av juniorverksamheten för golfklubben.

  Ansvarig 2018: Via kontaktperson i styrelsen

 • BOoM (Bredd Order of Merit) – Organisera och genomföra tävlingar på Lilla banan för de yngsta, därefter 4 hål på stora banan från 150-plattan. Skapar schema så att många föräldrar hjälps åt att vara starter och resultatansvariga. Ser till att info finns och går ut till alla som är aktuella att spela BOoM.

  Ansvarig 2018: Malin Granstad, anställd

 • Föräldraansvarig – Håller i föräldramöten med den information som ska gå ut. Allt från information om knatteläger till olika tävlingar för olika nivåer. Ledarrekrytering, föräldraträning.

  Ansvarig 2018: Malin Granstad, anställd.

  Frivilliga stöttar. Ledarrekrytering är allas ansvar dvs både anställd och frivillig.