Team Täby - Projekt och Roller

Juniorkommitté: – 4-6 personer med kompetens och möjlighet att tillsammans med tränarna lägga en plan förverksamheten i Team Täby. Håller regelbundna möten under året med avstämning, uppföljning och utvärdering. Se vidare under Juniorkommitté.

Ansvarig: Johan von Reedtz (sammankallande)

Minitour: – Planerar och anordnar en Minituor på Täby GK. Sammanställer informationsmaterial om Minitouren med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. Och/eller besöker en träning för att informera och inspirera. Max 16 år med lägst hcp 18,5 åringar. Mini Tour - Stockholms Golfförbund (sgdf.se)

Ansvarig: Linda Appelblad, appelbladlinda@yahoo.se Pernilla Rutgersson pe_be@yahoo.com

Rookie Tour: - Sammanställer informationsmaterial om Rookietouren med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare.  Och/eller besöker en träning för att informera och inspirera. Max 21 år, under 12 år se separata regler, hcp 5-30. Rookie Tour - Stockholms Golfförbund (sgdf.se)

Ansvarig: Tobias Österberg- tobiasosterberg@hotmail.com

Teen Tour First: - Sammanställer informationsmaterial om Teen Tour First med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare.Och/eller besöker en träning för att informera om detta. 13-21 år, 18 hål slaggolf, scratch. Hcp max 36. Teen Tour First - Stockholms Golfförbund (sgdf.se)

Ansvariga: Olof Nord, coolof@gmail.com, Anna Nord, anna.s.nord@gmail.com, Erik Brunell, brunell.erik@gmail.com

Teen Tour Future: - Sammanställer informationsmaterial om Teen Tour Future med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. Och/eller besöker en träning för att informera om detta. Teen Tour First - Stockholms Golfförbund (sgdf.se)

Ansvariga: Olof Nord, coolof@gmail.com, Anna Nord, anna.s.nord@gmail.com, Erik Brunell,brunell.erik@gmail.com

Teen Tour Elite: - Sammanställer informationsmaterial om Teen Tour Elite med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. Se SGF Juniortävlingar 2021.

Ansvarig: Johan von Reedtz, ordf.teamtaby@gmail.com, 0708-44 55 68

Teen Cup: - Planerar och anordnar Teen Cup klubbkval på Täby GK. Killar och tjejer 13-16 år. Sammanställer informationsmaterial om Teen Cup med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. Teen Cup - Stockholms Golfförbund (sgdf.se)

Ansvarig: Frida Örtenblad, frida.ortenblad@gmail.com och Lotta Lundin, lotta@igrant.io, Joakim Wickholm, joakim.wickholm@hm.com

Tjejligan: – Kontaktperson mot SGDFs ansvariga för Tjejligan. Bokar in datum för tävlingar (2 omgångar + ev final). Rekryterar och bjuder in tjejer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. Tjejer upp 21 år med hcp -36 (minst 4 tjejer). Tjejligan - Stockholms Golfförbund (sgdf.se)

Ansvarig: Annica Blix,annica@blix.se, Hanna Blix - hanna@blix.se, Elvira Bendz, elvira.bendz@gmail.com

Norrortsligan: - Kontaktperson mot liga-ansvariga för Norrortsligan. Bokar in datum för tävlingar (5 st). Rekryterar och bjuder in aktuella juniorer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. Max 21 år. Lägsta hcp 4,5, högsta hcp 42. Max antal spelare 10 st varav minst 2 st tjejer.

Ansvarig: Ola Hägerström, olahagerstrom@hotmail.com, Peter Björklund, peter.xp.bjorklund@gmail.com, Kevin Hill, kevhill70@gmail.com

Lilla Stockholmsligan: - Kontaktperson mot SGDFs ansvariga för Stockholmsligan. Bokar in datum för tävlingar (2 omgångar + eventuell final). Rekryterar och bjuder in juniorer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna.Killar max 16 år med hcp 6,5-24,4. Tjejer max 21 år med 6,5-36. 6 spelare/lag.Lilla Stockholmsligan - Stockholms Golfförbund (sgdf.se) 

Ansvarig: Magnus Carlsson, mgns_carlsson@yahoo.se, Hampus Bellander, hampusbellander@outlook.com, Oscar Holmström, oscar.ogge1@gmail.com

Future League: - Kontaktperson mot SGDFs ansvariga för Future League. Bokar in datum för tävlingar (2 omgångar + ev final). Rekryterar och bjuder in juniorer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. Minst 4 spelare varav minst en tjej. Max 21 år. Max hcp 36.

Ansvarig: Lars Holmström, lasse.h.lcm@gmail.com, 072-701 72 20 och Björn Gryding, bgryding@gmail.com, Peter Wigren, peter.wigren@telenor.se Future League - Stockholms Golfförbund (sgdf.se)

JSM Klubblag: - Kontaktperson mot SGDF/SGF. Bokar in datum för tävlingar (2 omgångar + eventuell final). Rekryterar och bjuder in juniorer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. Minst 7 spelare varav minst 2 tjejer. Killar max hcp 10, tjejer max hcp 18. JSM Klubblag - Stockholms Golfförbund (sgdf.se)

Ansvarig: Lars Holmström, lasse.h.lcm@gmail.com, 072-701 72 20 och Björn Gryding, bgryding@gmail.com,

Hemsidesansvarig: – Ser till att relevant information finns om juniorverksamheten. Uppdaterar löpande och ser till att kommunikationen fungerar.

Ansvarig: Johan von Reedtz, ordf.teamtaby@gmail.com, 0708-44 55 68

JMI: – Kontaktperson mot JMI-organisationen. Projektleder tävlingen och ser till att det finns funktionärer på plats och tillräckliga resurser inför och under tävlingsdagarna.

Ansvarig: Johan von Reedtz, ordf.teamtaby@gmail.com, 0708-44 55 68

Tävlingsansvarig: – Genomför (med hjälp av flera andra funktionärer) de juniortävlingar som Täby GK åtagit sig att genomföra t ex SGF-juniortouren, SGDF-tävlingar, JMI Täby och liknande. Ser till att Täby GK anmäler deltagande i de lag som ska representeras.

Ansvarig: Johan von Reedtz, ordf.teamtaby@gmail.com, 0708-44 55 68

Englandsutbyte: – Har dialog med ledare från Sundridge Park. Bjuder in deltagare, bokar resa, boende och coachar vid Englandsutbytet på plats.
Kriterier för deltagande: Intresse, ålder, hcp mm.

Ansvarig: 2021- inget utbyte kommer ske.

BOoM: (Bredd Order of Merit) – Organisera och genomföra tävlingar på Lilla banan för de yngsta, därefter 4 hål på stora banan från 150-plattan och därefter 9 hål från tee 39- poängbogey. Ser till att info finns och går ut till alla som är aktuella att spela BOoM.

Ansvarig: Malin Granstad, anställd

Föräldraansvarig: – Håller i föräldramöten med den information som ska gå ut. Allt från information om knatteläger till olika tävlingar för olika nivåer. Ledarrekrytering, föräldraträning.

Ansvarig: Malin Granstad, anställd.

Frivilliga stöttar. Ledarrekrytering är allas ansvar dvs både anställd och frivillig.