Team Täby - Projekt och Roller

Juniorkommitté: – 4-6 personer med kompetens och möjlighet att tillsammans med tränarna lägga en plan förverksamheten i Team Täby. Håller regelbundna möten under året med avstämning, uppföljning och utvärdering. Se vidare under Juniorkommitté.

Ansvarig: Johan von Reedtz (sammankallande)

Minitour: – Sammanställer informationsmaterial om Minitouren med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. 10-14 åringar med hcp 37-54.

Ansvarig: Linda Appelblad, appelbladlinda@yahoo.se Pernilla Rutgersson pe_be@yahoo.com

Rookie Tour: - Sammanställer informationsmaterial om Rookietouren med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. 11-15 åringar med hcp 20-36.

Ansvarig: Stefan Bellander, stefan.bellander@gmail.com och Magnus Carlsson, mgns_carlsson@yahoo.se och Peter Björklund peter.bjorklund@zuite.se

Teen Tour First: - Sammanställer informationsmaterial om Teen Tour First med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. Se SGF Juniortävlingar 2020.

Ansvarig killar: Rickard Skogsfors, rskogsfors@gmail.com, Olof Nord, coolof@gmail.com, Anna Nord, anna.s.nord@gmail.com, Erik Brunell, brunell.erik@gmail.com

Ansvarig tjejer: Fredrik Bendz fredrik.bendz65@gmail.com

Teen Tour Future: - Sammanställer informationsmaterial om Teen Tour Future med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. Se SGF Juniortävlingar 2020.

Ansvarig - Flickor: Fredrik Bendz, fredrik.bendz65@gmail.com

Ansvarig - killar: Olof Nord, coolof@gmail.com, Anna Nord, anna.s.nord@gmail.com, Erik Brunell,brunell.erik@gmail.com

Teen Tour Elite: - Sammanställer informationsmaterial om Teen Tour Elite med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. Se SGF Juniortävlingar 2020.

Ansvarig: Johan von Reedtz, ordf.teamtaby@gmail.com, 0708-44 55 68

Teen Cup: - Sammanställer informationsmaterial om Teen Cup med tävlingsdatum, anmälningsdatum, tävlingsplats osv. Ansvarar för att information skickas till aktuella spelare. Se SGF Juniortävlingar 2020.

Ansvarig: Frida Örtenblad, frida.ortenblad@gmail.com och Lotta Lundin, lotta@igrant.io

Tjejligan: – Kontaktperson mot SGDFs ansvariga för Tjejligan. Bokar in datum för tävlingar (2 omgångar + ev final). Rekryterar och bjuder in tjejer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. 12-17 åringar med hcp 10-36 (minst 4 tjejer).

Ansvarig: Håkan Johansson, hakan.johansson@firefly.se och Johan Henriks, johan.henriks@lansforsakringar.se

Norrortsligan: - Kontaktperson mot liga-ansvariga för Norrortsligan. Bokar in datum för tävlingar (4 st). Rekryterar och bjuder in aktuella juniorer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. 10-17 åringar med hcp 6-36 (minst 3 tjejer per tävling).

Ansvarig: Christer Edholm, christer.edholm@telia.com, Ola Hägerström, olahagerstrom@hotmail.com

Lilla Stockholmsligan: - Kontaktperson mot SGDFs ansvariga för Stockholmsligan. Bokar in datum för tävlingar (2 omgångar + eventuell final). Rekryterar och bjuder in juniorer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. 12-16 åringar med hcp 6-25.

Ansvarig: Fredrik Pettersson, epostafredrik@gmail.com och Johan Örtenblad, lillrackaren@gmail.com

Future League: - Kontaktperson mot SGDFs ansvariga för Future League. Bokar in datum för tävlingar (2 omgångar + ev final). Rekryterar och bjuder in juniorer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. 13-18 åringar med hcp 3-20.

Ansvarig: Lars Holmström, lasse.h.lcm@gmail.com, 072-701 72 20 och Björn Gryding, bgryding@gmail.com,

JSM Klubblag: - Kontaktperson mot SGDF/SGF. Bokar in datum för tävlingar (2 omgångar + eventuell final). Rekryterar och bjuder in juniorer att delta i tävlingen. Coachar på plats under tävlingsdagarna. 13-21 åringar med hcp +4-10. Länk JSM Klubblag

Ansvarig: Lars Holmström, lasse.h.lcm@gmail.com, 072-701 72 20 och Björn Gryding, bgryding@gmail.com,

Hemsidesansvarig: – Ser till att relevant information finns om juniorverksamheten. Uppdaterar löpande och ser till att kommunikationen fungerar.

Ansvarig: Johan von Reedtz, ordf.teamtaby@gmail.com, 0708-44 55 68

JMI: – Kontaktperson mot JMI-organisationen. Projektleder tävlingen och ser till att det finns funktionärer på plats och tillräckliga resurser inför och under tävlingsdagarna.

Ansvarig: Johan von Reedtz, ordf.teamtaby@gmail.com, 0708-44 55 68

Tävlingsansvarig: – Genomför (med hjälp av flera andra funktionärer) de juniortävlingar som Täby GK åtagit sig att genomföra t ex SGF-juniortouren, SGDF-tävlingar, JMI Täby och liknande. Ser till att Täby GK anmäler deltagande i de lag som ska representeras.

Ansvarig: Johan von Reedtz, ordf.teamtaby@gmail.com, 0708-44 55 68

Englandsutbyte: – Har dialog med ledare från Sundridge Park. Bjuder in deltagare, bokar resa, boende och coachar vid Englandsutbytet på plats.
Kriterier för deltagande: Intresse, ålder, hcp mm.

Ansvarig: Stefan Anderson, stefan_anderson@hotmail.com och Johan Flodin, johan.flodin@firstsolutions.se och Lars Holmström, lasse.h.lcm@gmail.com,

BOoM: (Bredd Order of Merit) – Organisera och genomföra tävlingar på Lilla banan för de yngsta, därefter 4 hål på stora banan från 150-plattan. Skapar schema så att många föräldrar hjälps åt att vara starter och resultatansvariga. Ser till att info finns och går ut till alla som är aktuella att spela BOoM.

Ansvarig: Malin Granstad, anställd

Föräldraansvarig: – Håller i föräldramöten med den information som ska gå ut. Allt från information om knatteläger till olika tävlingar för olika nivåer. Ledarrekrytering, föräldraträning.

Ansvarig: Malin Granstad, anställd.

Frivilliga stöttar. Ledarrekrytering är allas ansvar dvs både anställd och frivillig.