Täby Golfklubbs juniorverksamhet program

Golfträning med Team Täby

Nedan finner du information om ungdomsträning på Täby Golfklubb.

Träningsinnehåll

På sommaren tränar vi på alla grundläggade moment som full sving, inspel, puttning samt spel på banan. Vi strävar alltid efter att ha så jämna grupper som möjligt och spelnivå går före ålder.

På vintern tränar vi inomhus i Täby Golfakademi med inriktning på teknik samt teori om bollflyktslagar, spelstrategi, rutiner och yttre påverkan samt hur vi hanterar oss ute på banan. Vi använder TrackMan och SAM PuttLab som undervisningshjälpmedel och spelsimulator.

I alla Rookie och Teen Tour grupper ingår fysträning.

Träningsinnehåll/svårighetsgrad anpassas till aktuell grupp.

Rangekort och SGDF-Frikort
Vi uppmärksammar 25 st Team Täby spelare som är bra ambassadörer för Team Täby och ger tillbaka till verksamheten som goda förebilder med starkt engagemang och närvaro genom att bla erbjuda dom ett fritt rangekort för säsongen. Det är ett krav att man är med i Team Täbys träningsverksamhet och att man har skrivit på spelaravtalet. Vi kommer även ha möjlighet att dela ut några få SGDF-Frikort dessa följer samma urvalskriterier och gäller endast juniorer.
Uttagning till detta görs av tränaren utifrån ovanstående och dessa kriterier:
- Elitlaget, dam och herr
- Collegespelare
- Golfgymnasiespelare
- Ranking
- Tävlingsnivå
- HCP
 
Juniorledare
För att kunna bli utvald till att jobba som juniorledare så är det ett krav att man är med i Team Täbys träningsverksamhet. Man ska vara en god förebild med starkt engagemang och närvaro och ha genomgått utbildning. Uttagning till detta görs av junioransvarig.
 

Träningsgrupper

Vi har olika grupper för att alla ska kunna välja utefter sina ambitioner och mål.

- Golfkul: Sommaraktivitet för de yngsta, träning 1 gång i veckan. Ålder 5-8 år.

- Breddgrupper / Vinter: 12 gånger. Från 9 år.

- Breddgrupper / Sommar: 1 gång i veckan gruppträning och 1 gång i veckan spel (BOoM) samt 1 gång i veckan frivillig spelträning. Från 9 år.

- Rookie grupper / Vinter: 3 gånger i veckan gruppträning golf- och fysträning.

- Rookie grupper / Sommar: 4 gånger i veckan gruppträning golf- och fysträning samt spel på banan. Summercamp ingår - 3 gånger i veckan.

- SGF Teen Tour First & Futuregrupper / Vinter: 3 gånger i vecka gruppträning golf- och fysträning.

- SGF Teen Tour First & Futuregrupper / Sommar: 4 gånger i veckan gruppträning golf- och fysträning samt spel på banan. Summercamp ingår - 3 gånger i veckan.

Under inomhussäsongen är vi max 6 spelare/grupp och utomhus är vi max 10 spelare/grupp.

Informationsmöte för föräldrar genomförs på Täby Golfklubb i samband med första träningstillfället.

All träningsverksamhet på Täby GK är öppen för alla. För mer information kontakta oss genom: junior@tabygk.se

Välkommen!