Individuell Coachning

Lägg till individuellt coachingpaket 10 * 25 minuter

Pris 4500 kr. I paketet ingår bl.a. svingträning, individuella coachsamtal/rondanalys, tävlingsförberedelser, tävlingsplanering.

För mer information kontakta Malin Granstad, malin@teeview.se, alternativt på 070-681 0683.