Program - Sommar - Rookie Tour & Teen Tour grupper

Vecka 16-18 - Försäsongsträning utomhus på söndagar. Då erbjuds även fys teknikgenomgång och tillhörande träningsprogram. 

Vecka 19 – Föräldramöte, genomgång och start av teknikträningen: Sving + Puttning  + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 20 – Sving + Puttning + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 21 – Sving (TrackMan) + Närspel-Chip + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 22 – Sving-Driver + Närspel-Pitch + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 23 – Sving-Driver (TrackMan) + Närspel-Lobb + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 24 – Testveckan

Vecka 25 - Ej träning.

Vecka 26 - 32 - SummerCamp (ingår), Svingträning + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 33 – Sving + Puttning  + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 34 – Sving (TrackMan) + Närspel-Chip/Pitch + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 35 – Sving-Driver + Närspel-Lobb/Bunker  + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 36 – Testveckan  + Spel-Träning.

Vecka 37-38 - Eftersäsongsträning utomhus på söndagar. Då erbjuds även fys teknikgenomgång och tillhörande träningsprogram.