Program - Sommar - Rookie Tour & Teen Tour grupper

Fysträning är anpassad för golf och utformad av utbildad PT-instruktör. Klädseln bör vara anpassad för att klara fysträningen.

Vecka 16-18 - Försäsongsträning utomhus på söndagar och fys som vanligt på fredagarna där flera grupper tränar tillsammans under 1,5 timme vilket ingår i detta paket:

Vecka 19 – Föräldramöte, genomgång och start av teknikträningen: Sving + Puttning + Fysträning + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 20 – Sving + Puttning + Fysträning + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 21 – Sving (TrackMan) + Närspel-Chip + Fysträning + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 22 – Sving-Driver + Närspel-Pitch + Fysträning + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 23 – Sving-Driver (TrackMan) + Närspel-Lobb + Fysträning + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 24 – Testveckan + Fysträning.

Vecka 25 - Ej träning.

Vecka 26 - 32 - SummerCamp (ingår), Svingträning + Fysträning + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 33 – Sving + Puttning + Fysträning + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 34 – Sving (TrackMan) + Närspel-Chip/Pitch + Fysträning + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 35 – Sving-Driver + Närspel-Lobb/Bunker + Fysträning + Spel-Träning (spelstrategi, processmål, regler).

Vecka 36 – Testveckan + Fysträning + Spel-Träning.

Vecka 37-40 - Eftersäsongsträning utomhus på söndagar och fys som vanligt på fredagarna där alla grupper tränar tillsammans under 1,5 timmar vilket ingår i detta paket.