Anmälan om förändring av medlemskap inför 2023

Enligt stadgarna ska medlem senast 31 oktober innevarande år meddela ev utträde ur klubben för att undvika betalningsskyldighet.

Önskar ni ändra medlemskategori ska detta göras senast 31 oktober inför kommande år.
Maila isåfall till linda@tabygk.se

Är du intresserad av medlemskap?
Maila gärna linda@tabygk.se eller ring 08-51023261 och välj kansli.