Torsdagstävling

TORSDAGSTÄVLINGEN 2020

Tävlingsansvarig är Ulf Petersson


Alla tabeller finner ni under respektive rubrik efter sista omgången.


KRAV PÅ ETT KORREKT IFYLLT SCOREKORT

I "vanliga" tävlingar är alla nödvändiga uppgifter redan ifyllda. 

I torsdagstävlingarna måste du som spelare se till att alla uppgifter finns med.

På raden 'Namn': fullständigt spelarnamn (inte enbart förnamn).

På raden 'Spelrätt': TORSDAGS och handicap. (Se 'Regler för Golf' 6-2b.)

På raden 'Spelform':  Ange tee samt datum.

Dina scorer ska stå i den vänstra scoringkolumnen och ingen annanstans.

Skriv tydliga siffror. Om du skriver fel: stryk den felaktiga siffran och skriv en ny.

Det svåraste att tolka är en 5, som är omgjord till en 6. Och tvärtom.

Kontrollera att du kan läsa vad din markör har skrivit på ditt scorekort.

Du är inte skyldig att summera scoren, men det underlättar vid inmatning i GIT.

Skriv under ditt scorekort i den övre högra rutan och se till att markören anger namn och golfid.

Innan du lägger ditt scorekort i torsdagslådan, kontrollera att alla uppgifter finns med. Ett felaktigt eller slarvigt ifyllt scorekort kan medföra diskvalifikation.