Bankommittén

Bankommittén är ett rådgivande forum för banchefen och klubbledningen. Arbetar med frågor som trädplan, skötselplan för banan etc.

Ledamöter

Jack Åström, ordförande

Larsa Jansson

Niklas Sköldengen

Annika Allstrin

Hans Danielsson