Damkommittén

Damkommitténs målsättning är att öka den sociala gemenskapen bland kvinnorna i Täby GK bl.a. genom att arrangera tävlingar och andra typer av golfrelaterade aktiviteter. 

I Damkommittén ingår:

Yvonne Zar

Åsa Widén

Linda Persson  linda@tabygk.se

Planerade aktiviteter under säsongen kommer att utföras med hjälp av medlemmar.

Aktivitetsprogram för säsongen 2022 är under framtagande. När det är klart kommer det publiceras här. Håll till godo.