Banans Frivilliga Arbetsgrupp

Banans Frivilliga Arbetsgrupp är ett gäng glada pensionärer som hjälper banarbetare och klubbledning att göra Täby GK till en ännu vackrare bana.

Även om det inte framgår av bilden är också våra damer delaktiga i frivilligarbetet.

Vi träffas företrädesvis på tisdagar och arbetar med det som behövs för stunden. Det handlar bl.a. om att ansa träd, kratta bunkrar, måla, snickra och att hålla klubbhusområdet fint och inbjudande för medlemmar och gäster.

Efter arbetet äter vi ofta lunch tillsammans och ibland går några utav oss ut och spelar några hål.

Vill du vara med och hjälpa till? 
Kontakta vår banchef Jörgen Lillieholm via mail på jorgen@tabygk.se