Hcp-kommittén

Handicapkommittén

Handicapkommitténs uppdrag är att säkerställa att handicapreglerna enligt WHS tillämpas korrekt på klubben.

I klubbens Handicapkommitté ingår förutom en operativt handicapansvarig medlem, även ordföranden i Tävlingskommittén och medlemmarna i Regelkommittén. 

Handicapansvarig i Täby GK är Bengt Ekstedt,  bengt.ekstedt@telia.com.
Om du har frågor om eller synpunkter på handicap bör du i första hand vända dig till Bengt.

Nu är övergången klar. Nu kör vi WHS. (2020-03-05)

Nu har vi fått våra nya exakta handicap baserade på WHS-systemet.
Kolla din nya exakta handicap genom att logga in på (nya) Min Golf. Din handicap har kanske blivit lite högre, eller lite lägre. Det är helt normalt och beror på att WHS använder en annan beäkningsmetod än det gamla EGA-systemet. Nu gäller det att tänka om och tänka nytt. Du har sannolikt fått en handicap, som bättre speglar din spelförmåga. När du så småningom ska spela, gör som vanligt: hitta din spel-handicap på aktuell banas slope-tabell, spela enligt reglerna och registrera rondens resultat. (Registreringsmodulen är i skrivande stund inte riktigt klar.)

Ronder som har spelats och registrerats på utländska banor har inte medräknats vid övergången till WHS. Detta beror på att de utländska banornars parametrar (par, CR, slope) inte finns i GIT. Om du har spelat flera ronder utomlands och om du kan verifiera ovannämnda parametrar, så kan du kontakta handicapansvarig, så vi får överväga och försöka genomföra en kommitté-justering. (Från och med nu ska du vid registrering av utlandsspel själv notera ovannämnda parametrar, vilka ju finns angivna på banans slope-tabell.)

Om du i övrigt av något skäl anser att din nya exakta handicap "inte stämmer", så kan du kontakta handicapansvarig, så fär vi titta på beräkningen tillsammans. (Justeringsmodulen är i skrivande stund inte riktigt klar.)

Alla slope-tabeller sträcker sig nu från plushandicap till 54,0. I övrigt är de oförändrade. Ett litet undantag gäller för 'herrar tee 49' för vår bana. Den tabellen hade ett felaktigt CR-värde på 68,4 i stället för det nu korrekta och korrigerde värdet 68,2.

WHS-systemet kräver en del beräkningar. Du behöver inte lära dig detaljerna, datorn gör jobbet. Men kortfattat gäller:
- WHS är ett snittsystem som baseras på dina handicapresultat
   (snittsystemet speglar bättre din aktuella spelförmåga)
- handicapresultatet från en rond är den handicap du faktiskt spelade på
   (dvs din score justerad med banans parametrar och PCC)
- snittet är de 8 bästa handicapresultaten av de 20 senaste ronderna
   (har du färre än 20 ronder används en modifierad tabell (t.ex. 4 av 13))
- allt räknas ut automatiskt när ronden registreras och visas i Min Golf.

När du ska spela så gäller:
- inga handicapgrupper
   (i tävlingar kan det dock finnas handicapbegränsningar)
- begrepp som har försvunnit är buffertzon och ETH; CBA ersätts av PCC
   (PCC anger speldagens spelförutsättningar - räknas ut vid midnatt)
- alla får spela och registrera sällskapsronder
- ingen föranmälan behövs - bara spela enligt reglerna och sedan registrera
- max exakt handicap är 54 - ingen spärr vid 36
   (en del banor kan dock ha olika handicapbegränsningar för spel)
- godkända spelformer är, som förut, slagtävling, poängbogey och slaggolf
- du kan spela och registrera allt mellan 9 och 18 hål
   (hålen måste spelas i nummerföljd - ej spelade hål får ett påslag)
- du kan registrera poängbogeyresultat eller bruttoslag hål för hål
   (bruttoslagen maximeras av systemet till nettodubbelbogey)
- om registrering sker på speldagen, så ser du din exakta handicap nästa dag.

Lycka till och registrera alla ronder!