Hcp-kommittén

Hcp-kommittén

Handicapkommitténs uppdrag är att säkerställa att EGA Handicapregler tillämpas korrekt på kubben.

I klubbens Handicapkommitté ingår förutom en operativt handicapansvarig medlem, även ordföranden i Tävlingskommittén och medlemmarna i Regelkommittén. 

Handicapansvarig i Täby GK är Bengt Ekstedt,  bengt.ekstedt@telia.com.
Om du har frågor om eller synpunkter på handicap bör du i första hand vända dig till Bengt.

 

Nya handicapregler 2020

Under 2020 kommer nya handicapregler, World Handicap System (WHS), att införas. De nuvarande handicapreglerna gäller dock under hela 2019. Läs om WHS här.

Hantering av handicap

Som spelare är du själv ansvarig för att din handicap är korrekt. Du bör registrera dina handicapronder, både de bättre och de sämre. Ju fler ronder du registrerar desto bättre motsvarar din registrerade handicap din aktuella spelstyrka.

Vid tävlingar, så brukar oftast tävlingsledningen registrera handicapförändringen. Om det, mot förmodan, har blivit något fel, så bör du be ansvarig tävlingsledare att kontrollera och  informera handicapansvarig som kan korrigera.

Under säsongen kan handicapkommittén genom en enskild revision justera en spelares handicap, om kommittén anser att spelarens handicap inte motsvarar spelarens spelstyrka.
En vanlig orsak till höjning är att spelaren på grund av ålder, rörelsehinder eller sjukdom inte längre kan försvara sin handicap. Spelaren bör då helst, om möjligt, först försöka spela och registrera några ronder. Och själv via mail ta kontakt med handicapansvarig. 
En orsak till sänkning kan vara att spelaren har haft goda resultat i matchspel eller i partävlingar.
Även om du aldrig tävlar, så blir spelet roligare för dig själv, om du har en handicap, som motsvarar din spelstyrka.

Vid årsskiften (oftast under januari) genomför handicapkommittén en årlig enskild handicaprevision. Baserat på dina registrerade ronder sätts en så rättvisande handicap som möjligt enligt EGA Handicapregler.
Revisionsförfarandet beskrivs i Appendix E sid 62 i detta dokument.
I nedanstående pdf-dokument hittar du en sammanfattning av revisionsförfarandet på en A4-sida.
Om du har spelat minst 8 ronder under 24 månader så kan din handicap bli föremål för revision. Man beräknar medianscoren för alla dina ronder. Din medianscore jämförs med ett av EGA fastställt medelvärde för din handicapgrupp, vilket medför att din handicap kan komma att justeras med -2, -1, 0, +1 eller +2 slag.
Om du har spelat färre än 8 ronder sker ingen årsrevision, men du kan kontakta handicapansvarig för att diskutera en eventuell enskild revision.