Hcp-kommittén

Hcp-kommittén

Handicapkommitténs uppdrag är att säkerställa att handicapreglerna enligt WHS (från 1 mars 2020) tillämpas korrekt på klubben.

I klubbens Handicapkommitté ingår förutom en operativt handicapansvarig medlem, även ordföranden i Tävlingskommittén och medlemmarna i Regelkommittén. 

Handicapansvarig i Täby GK är Bengt Ekstedt,  bengt.ekstedt@telia.com.
Om du har frågor om eller synpunkter på handicap bör du i första hand vända dig till Bengt.

 

Nytt handicapsystem från 1 mars 2020

I nedanstående pdf-dokument kan du läsa vad som gäller vid övergången till det nya handicapsystemet, WHS. Här finns också svar på några vanliga frågor, samt en länk till en sektion med mer omfattande frågor och svar.

Från årsskiftet kommer det att finnas en digital gratis-utbildning på golf.se. Logga då in med ditt golf-ID och det lösenord, som du använder till Min Golf.