Protokoll / Information

Under den här fliken hittar du information om Old Members, det månatliga informationsbreven under säsongen, protokollen från de senaste vår- respektive höstmötena samt information om övriga aktiviteter..

OM:s målsättning är att öka den sociala gemenskapen bland herrar och damer 60+ genom att arrangera tävlingar, golfresor mm samt att utveckla vår spelstandard och golfkunskaper genom kontinuerlig träning och utbildning.