Tävlingskommittén

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén har det övergripande ansvaret för tävlingsverksamheten på Täby GK. Vi fastställer, i samarbete med regelkommittén, lokala regler med mera. I hcp-frågor samarbetar TK och hcp-kommittén. 

För tävlingsprogram m.m. se fliken Tävlingar i huvudmenyn

Ordförande: Jan Olsson

janne.olsson1951@gmail.com

Tel: 070 794 06 40