Trivselkommittén

Vår relativt nyligen omstartade Trivselkommitté behöver dig. Vi finns till för att hälsa nya medlemmar välkomna till oss och hitta en naturlig väg in i klubben. De allra flesta medlemmar har redan sin familj eller vänner i klubben som de kan spela och umgås med. För de som inte har det ska vi finnas där med bl.a. sällskapsspel på bokade tider eller bara träffas på klubben för att träna och finnas till hands.

Är du intresserad av att vara med och hälsa nya medlemmar välkomna till oss vid ett par tillfällen under säsongen, kanske som en fadder, då ska du anmäla dig och vara med här.

Vi har en egen mailadress dit du hör av dig. tabygktrivselgruppen@gmail.com

Hälsningar
John & Henrik - medlemmar sedan ett par år.
Carolina - från klubben, mail kansli@tabygk.se