Medlemsförmåner

Mervärden för Fullvärdiga medlemmar

Företräde till medlemsspel under lördag och söndag.

Rätt att delta i utbyte med Bro Bålsta GK och Sollentuna GK. Samarbetet kommer 2017 att omfatta utbyte av tider måndag till torsdag hela säsongen.

Utbytet under semesterperioden med Arninge GK fortsätter med fritt spel från veckan efter midsommar tom första veckan i augusti.

Förstärkt Gäst-till-medlemsrabatt med möjlighet att boka spel på alla tider - upp till 200 kr i rabatt på ordinarie greenfee för upp till tre gäster i bollen

Lördag efter kl 15 fritt spel för en gäst.

Fria rangebollar

20 % rabatt på profilkläder i shopen

 

Gruppträningspaket med rabatt. Kommer att byggas ut och anpassas för olika medlemskategorier – ”mer träning för fler”

Vid lektioner ingår Trackman/ annan studioutrustning utan extra avgift

Fullvärdiga medlemmar i åldern 22-29 behöver ingen aktiepost för att få del av förmånspaketet ovan

 

Mervärden för Vardagsmedlem som är aktieägare:

Vardagsutbyte med Arninge GK under semesterperioden

Fria rangebollar – 20 hinkar

 

Rätt att delta i KM och Kategori-KM utan tävlingsgreenfee (Gäller även kategorin M&E)

 

För juniormedlemmar utformas speciella förmånspaket med rabatter på träning, rangebollar och profilkläder.