Medlemsförmåner

Mervärden för Fullvärdiga medlemmar

Företräde till medlemsspel under lördag och söndag.

Utbyte med Bro Bålsta, Wäsby och Sollentuna GK. 2019 har vi ett samarbete med Bro Bålsta, Wäsby och Sollentuna GK som ger dig som fullvärdig medlem möjlighet att spela på tre andra anläggningar utöver vår egen. Syftet är att erbjuda ett mervärde som ger variation och utökade spelmöjligheter utan extra kostnad.

Avtalet innebär att varje klubb upplåter 24 starttider per vecka på sin 18-hålsbana på helgfria måndagar – torsdagar. Av de 24 tillgängliga starttiderna får maximalt 10 starttider bokas av medlemmar från en av de tre andra klubbarna.

Avtalet gäller inte i samband med tävling eller andra event.

Ring för att boka För att boka starttid ringer du till respektive klubb för att förvissa dig om att det finns bokningsbar tid enligt 24/24/24-avtalet. De registrerar därefter din starttid i Min Golf. Du kan alltså inte hänvisa till 24/24/24-avtalet om du bokat via Min Golf eller vill boka på plats.

Vid förhinder bokar du av din starttid så snart som möjligt och inte senare än 24 timmar innan spel. Vid så kallad ”no show” får du inte boka ny tid enligt avtalet förrän efter en månad.

Samarbetet kommer 2019 att omfatta utbyte av tider måndag till torsdag hela säsongen.

Utbytet under semesterperioden med Arninge GK fortsätter med fritt spel från veckan efter midsommar tom första veckan i augusti.

Förstärkt Gäst-till-medlemsrabatt med möjlighet att boka spel på alla tider - upp till 200 kr i rabatt på ordinarie greenfee för upp till tre gäster i bollen

Lördag efter kl 15 fritt spel för en gäst inbjuden av fullvärdig seniormedlem i Täby GK.

Fria rangebollar

Fria lånevagnar

20 % rabatt på profilkläder i shopen

 

Gruppträningspaket med rabatt. Kommer att byggas ut och anpassas för olika medlemskategorier – ”mer träning för fler”

Vid lektioner ingår Trackman/ annan studioutrustning utan extra avgift

Fullvärdiga medlemmar i åldern 22-29 behöver ingen aktiepost för att få del av förmånspaketet ovan

 

Mervärden för Vardagsmedlem som är aktieägare:

Vardagsutbyte med Arninge GK under semesterperioden

Fria rangebollar – 20 hinkar

 

Rätt att delta i KM och Kategori-KM utan tävlingsgreenfee (Gäller även kategorin M&E)

 

För juniormedlemmar utformas speciella förmånspaket med rabatter på träning, rangebollar och profilkläder.