Medlems- och informationsmöte 26 september kl 19:00

Medlems & Informationsmöte, Tibble Teater

 

Vision 2030 – Nytt medlemsmöte 26 september

Just nu pågår processen då klubbens medlemmar och aktieägare sätter sig in i och lämnar synpunkter på styrelsens förslag till förbättringar av banan och klubbhuset. Förslagen finns presenterade i klubbhuset och i filmer från medlemsmötet. Ta chansen att studera förslagen och kommentera gärna på mailadressen vision2030@tabygk.se

Den 26:e september håller styrelsen ett nytt medlemsmöte i Tibble Teater med en kortare presentation av förslagen och med möjlighet för deltagarna att ställa frågor och föra fram synpunkter. Anmälan via golf.se, sök tävling.

Medlemmar/aktieägare kommer att fatta beslut om steg 1 i det samlade projektet på ett extra årsmöte/extra årsstämma i november. Om beslutet blir att gå vidare med projektet, kommer varje aktieägare att individuellt ta ställning till att medverka i finansieringen genom den föreslagna investeringsavgiften. För att lånefinansieringen ska lyckas krävs att vi kan visa på en tillräckligt stor egen kapitalinsats från aktieägarna. Slutligt beslut om att uppta lån och starta projektet tas, om villkoren är uppfyllda, på ordinarie årsmöte/årsstämma i januari 2023.

Beslutsordningen innebär att alla medlemmar har rätt att spela som vanligt under 2023 efter att ha betalat medlems- och spelavgift för vald kategori. Som tidigare år kommer en delbetalning av avgifterna att faktureras alla medlemmar i november. Avgifterna för 2023 beslutas av ordinarie årsmöte/årsstämma.

Vi bjuder på kaffe och bulle i samband med mötet.
Anmälan görs på länken nedan senast 25 september. 

Länk till filmen:

https://youtu.be/vCfgdX2Dgt8

Anmälan till mötet:

https://mingolf.golf.se/Competition/3643801

Kommentarer

Fler artiklar