Under måndagskvällen hölls ordinarie Årsmöte och bolagsstämma

Hos vår samarbetspartner Såstaholms Hotell och Konferens avhölls Årsmöte och Bolagsstämma under måndagskvällen. Vi var 108 medlemmar och aktieägare på plats och fick lyssna på styrelsens redogörelse för 2022 och framtidsutsikter för 2023 och framåt. Protokoll och kommentarer kommer att finnas för medlemmar på "skyddade sidor" när de är underskrivna och justerade. 

Tack till alla som var med och deltog. 

På bilden ser vi Ordförande Mats Nordqvist och Klubbchef/VD Robert Edholm.

Kommentarer