NU har mail gått ut till samtliga anmälda med länk till det digitala mötet-Kallelse till ordinarie Årsmöte i Täby Golfklubb och Årsstämma i Täby Golf AB

Kallelse till ordinarie Årsmöte i Täby Golfklubb och Årsstämma i Täby Golf AB

 

Tid:    Torsdag 27 januari 2022 klockan 19:00

Plats:  Digitalt möte 

I bifogad fil finns förslag till dagordning för de två stämmorna. 

Material för stämmorna publiceras på Täby GK:s hemsida,

Medlemsinformation, Skyddade sidor, Information från styrelsen, Årsmötet 27 januari 2022. Direktlänk till skyddade sidor, Klickahär

Underlag för mötet läggs upp på hemsidan den 12 januari, efter styrelsens möte 11 januari. 

Anmälan till mötet görs via GIT senast 2022-01-25. Klickahär . 

Instruktioner för det digitala mötet kommer närmare mötet till Er som anmält sig.

Varmt välkommen att delta digitalt den 27 januari.

Styrelsen

Kommentarer

Fler artiklar