Ordinarie årsmöte/årsstämma kommer att hållas 28 januari 2020 på Såstaholm Konferens

Vi hoppas att många medlemmar tar chansen att informera sig om och påverka klubbens utveckling genom att delta. Den formella kallelsen med tillhörande material kommer att postas på hemsidan senast den 14 januari 2019.

Välkommen! Styrelsen i Täby GK

Kommentarer