Årsmöte i Täby GK och Årsstämma i Täby Golf AB

Räkenskapsåret för Täby GK och Täby Golf AB avslutades 31 oktober. Årsmöte/årsstämma med behandling såväl av årsbokslut som plan och budget för kommande säsong har under de senaste åren ägt rum veckan före jul.

Den här gången kommer vi att lägga dessa möten efter helgerna, måndagen den 11 januari 2016. Skälet är dels att vi vill välja en tidpunkt då förhoppningsvis många medlemmar har tid att gå på mötet, dels att ge något längre tid för arbetet med årsbokslut och revision.

Kallelse med sedvanliga handlingar kommer att publiceras i mitten av december. Platsen för mötena blir som tidigare Såstaholm Hotel & Konferens.

 

 

Hälsningar från Täby GK genom Lars Tingvall

 

 

 

Kommentarer