Utträde/ändring av medlemskategori

För dig som har för avsikt att gå ur Täby golfklubb eller ändra din medlemskategori måste meddela det till klubben senast den 31 oktober. 

Skicka ett mail till agneta@tabygk.se eller receptionen@tabygk.se om så är fallet. 

Kommentarer