Styrelser 2020 i Täby Golfklubb och Täby Golf AB

Styrelserna i Täby golfklubb och Täby Golf AB består av följande personer efter val på ordinarie årsmöte respektive årsstämma 28 januari 2020

Jan-Olov Mählkvist

Ordförande

Hcp: 19,3

Medlem i Täby sedan: 1981

Favoritplats på banan: 5:e hålets fairway en sommarkväll med solnedgången i ryggen. Titta bakåt mot 4:e hålet och ut över vassen och sjön. En vacker vy som ger inspiration inför det långa slaget in mot greenen. 

Medlem i Täby för att: Banan är fantastisk - omväxlande med vackra och utmanande hål som jag aldrig tröttnar på. Och i klubben har Ann-Mari och jag många släktingar och vänner som vi gärna spelar tillsammans med.

Helena Greisz

Ledamot, vice ordförande

Ulrika Nordqvist

Ledamot, sekreterare
Medlem sedan: 2009
 
Hcp: 15,4
 
Favoritplats på banan: Inspelet på 11ans green; ett annorlunda, roligt och fantastiskt vackert hål.
 
Det bästa med Täby GK: Det är alltid roligt att spela på Täby GK eftersom det är utmanande
och omväxlande bana i en fantastisk vacker miljö. Det är alltid en trevlig stämning på
klubben.

Kent Nordgren

Ledamot, kassör

Medlem sedan: 1994

Hcp: 1,5

Favoritplats på banan: På fairway, speciellt hål 15

Jag är medlem i Täby för att: Täby är den roligaste, mest omväxlande, utmanande bana av de cirka 225 banor jag har spelat i Sverige. Närheten till naturen, medlemmarna, banan, banan, banan.

Henrik Hedberg

Ledamot

Hans Danielsson

Ledamot

Medlem sedan: 1985 

Hcp: 9,0

Det bästa med golf: Jag gillar tävlingsspel. Spelar i seriespelet med H65. Jag är även distriktsdomare.

Ronder per år: Spelar ca 100 ronder per år, varav ett trettiotal på andra banor. Har avverkat ca 150 banor i Sverige.

Medlem i Täby för att: Täby har en bana jag aldrig tröttnar på och som ständigt förbättras. Utmanande, kuperad skogsbana med många knepiga lägen och man får verkligen använda alla slag i bagen.

När jag inte spelar på banan: Spanar jag efter någon av det sextiotal fågelarter som vistas på området eller plockar svamp i skogen.

Tomas Ringström

Suppleant 1

Astrid Åneman

Suppleant 2