Hitta hit

Vägbeskrivning från Stockholm och Norrtälje (E18)

Från Sockholm: Tag avfart 183 mot Täby Kyrkby. Följ Bergtorpsvägen ca 6 km mot Täby Kyrkby.(Kör inte ner på Norrortsleden!) Vid Circle-K macken tag 3:e avfarten i rondellen mot Sollentuna. Kör vidare c:a 2 km. Följ vägvisare Skålhamra/Täby GK 3 km.

Från Norrtälje: Tag avfart 187 vid trafikplats Rosenkälla. Tag 1:a avfarten i rondellen och kör norrortsleden till avfart Täby Kyrkby. Tag höger ut på bergtorpsvägen, i första rondellen tag 3:e avfaten och följ vägen ca 2 km. Följ vägvisare Skålhamra/Täby GK 3 km.. 

Vägbeskrivning från Stockholm och Uppsala (E4)

Tag avfart 173 trafikplats Häggvik. Kör Norrortsleden, väg 265, mot Täby. Efter c:a 5 km sväng av vid avfart Hagby, Återvinningsanläggning och följ skyltningen. Sväng höger och tag 2:a avfarten i rondellen och kör vidare mot Hagby Gård c:a 1 km. Följ vägvisare Skålhamra/Täby GK 3 km.